Nederlandse ambassade in Rome, Italië

Nieuws

1 t/m 10 van 126

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Reactie minister-president Rutte op eerste uitkomsten JIT-onderzoek

Vanmorgen zijn de nabestaanden geïnformeerd door het Joint Investigation Team (JIT) over de eerste resultaten van het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Het gaat om onderzoekresultaten over het wapen waarmee vlucht MH17 is neergehaald, de afvuurlocatie en de aan- en afvoerroute van de BUK-installatie.

2 Verkiezing Tweede Kamer op 15 maart 2017

Op 15 maart 2017 vindt de verkiezing plaats van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal. U als kiesgerechtigde Nederlander in het buitenland kunt uw stem uitbrengen voor deze verkiezingen.

3 Registratie voor Tweede Kamerverkiezingen

U bent niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente en u wilt deelnemen aan de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer gepland op 15 maart 2017?

4 Regionale ecosystemen voor innovatie centraal tijdens WIRE 2016

De Week of Innovative Regions in Europe (WIRE) 2016 gaat op 8 juni van start. Deze conferentie van de Europese Commissie is dit jaar in Eindhoven. Centraal staat de opzet van regionale ecosystemen die open innovatie en nauwe samenwerking moeten bevorderen.

5 Kabinetsreactie raadgevend referendum associatieverdrag Oekraïne

De voorlopige uitslag van het raadgevende referendum over het associatieverdrag met Oekraïne laat zien dat de voor een raadgevende uitspraak vereiste opkomstdrempel van 30% is gehaald, waarbij een meerderheid van de opgekomen kiezers ‘Tegen’ heeft gestemd.

6 Statement minister-president Rutte na afloop van de EU-Turkijetop

Minister-president Rutte was maandag 7 maart bij de EU-Turkijetop om te spreken over de aanpak van het migratievraagstuk.

7 Internationale overeenkomst voor handel in grondstoffen uit afval

Nederland, Frankrijk, Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk, het bedrijfsleven en milieuorganisaties hebben op 3 maart een internationale grondstoffendeal ondertekend. De North Sea Resources Roundabout (NSSR) maakt het gemakkelijker om grondstoffen die overblijven na afvalverbranding te verhandelen. Dit staat hoog op de agenda van het Nederlands EU-voorzitterschap.

8 Europese visumovereenkomst goed voor Nederlandse handel met China

Op 29 februari heeft Nederland als voorzitter van de Raad van de Europese Unie een visumovereenkomst getekend die het mogelijk maakt om op meer plaatsen in China een visumloket te openen. Chinezen kunnen binnenkort op meer plaatsen in China een visum aanvragen voor Nederland en andere Europese landen. Ieder Schengenland mag nu 15 visalocaties hebben in China. Nederland heeft zich sterkgemaakt voor de totstandkoming van deze overeenkomst.

9 Roer moet om voor nieuwe en betaalbare geneesmiddelen

Innovatieve geneesmiddelen sneller bij de patiënt krijgen tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Dat is de inzet van de expertbijeenkomst ‘Innovatie voor de patiënt’ op 1 en 2 maart in Amsterdam. In het Europagebouw bespreken experts de mogelijkheden en randvoorwaarden van flexibele markttoelating en afspraken over de prijs voor innovatieve geneesmiddelen.

10 Koenders: ‘Geen uitruil veiligheid en mensenrechten’

‘Zelfs wanneer we te maken hebben met het grofste geweld, kan en mag er geen sprake zijn van een uitruil tussen veiligheid en mensenrechten. Integendeel, oplossingen en beleid zijn effectiever en duurzamer als ze stevig wortelen in de rechtsstaat.’