Nederlandse ambassade in Rome, Italië

Nieuws

1 t/m 10 van 122

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Kabinetsreactie raadgevend referendum associatieverdrag Oekraïne

De voorlopige uitslag van het raadgevende referendum over het associatieverdrag met Oekraïne laat zien dat de voor een raadgevende uitspraak vereiste opkomstdrempel van 30% is gehaald, waarbij een meerderheid van de opgekomen kiezers ‘Tegen’ heeft gestemd.

2 Statement minister-president Rutte na afloop van de EU-Turkijetop

Minister-president Rutte was maandag 7 maart bij de EU-Turkijetop om te spreken over de aanpak van het migratievraagstuk.

3 Internationale overeenkomst voor handel in grondstoffen uit afval

Nederland, Frankrijk, Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk, het bedrijfsleven en milieuorganisaties hebben op 3 maart een internationale grondstoffendeal ondertekend. De North Sea Resources Roundabout (NSSR) maakt het gemakkelijker om grondstoffen die overblijven na afvalverbranding te verhandelen. Dit staat hoog op de agenda van het Nederlands EU-voorzitterschap.

4 Europese visumovereenkomst goed voor Nederlandse handel met China

Op 29 februari heeft Nederland als voorzitter van de Raad van de Europese Unie een visumovereenkomst getekend die het mogelijk maakt om op meer plaatsen in China een visumloket te openen. Chinezen kunnen binnenkort op meer plaatsen in China een visum aanvragen voor Nederland en andere Europese landen. Ieder Schengenland mag nu 15 visalocaties hebben in China. Nederland heeft zich sterkgemaakt voor de totstandkoming van deze overeenkomst.

5 Roer moet om voor nieuwe en betaalbare geneesmiddelen

Innovatieve geneesmiddelen sneller bij de patiënt krijgen tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Dat is de inzet van de expertbijeenkomst ‘Innovatie voor de patiënt’ op 1 en 2 maart in Amsterdam. In het Europagebouw bespreken experts de mogelijkheden en randvoorwaarden van flexibele markttoelating en afspraken over de prijs voor innovatieve geneesmiddelen.

6 Koenders: ‘Geen uitruil veiligheid en mensenrechten’

‘Zelfs wanneer we te maken hebben met het grofste geweld, kan en mag er geen sprake zijn van een uitruil tussen veiligheid en mensenrechten. Integendeel, oplossingen en beleid zijn effectiever en duurzamer als ze stevig wortelen in de rechtsstaat.’

7 Oekraïne-referendum

Het raadgevend referendum over het associatieakkoord met Oekraïne is op 6 april 2016.

8 Oekraïne-referendum

Het raadgevend referendum over het associatieakkoord met Oekraïne is op 6 april 2016.

9 Uitslag van de open oproep

We zijn verheugd te kunnen melden dat we het project Social Smarter City van de associazione culturale New Generations en het architectenbureau space&matter geselecteerd hebben.

10 Oekraïne-referendum

Het raadgevend referendum over het associatieakkoord met Oekraïne is op 6 april 2016.