Nederlandse ambassade in Rome, Italië

Meenemen huisdieren / Openen bankrekening

Ik wil een rekening openen bij een Italiaanse bank. Wat heb ik daarvoor nodig?

A. Om een bankrekening te kunnen openen in Italië dient u officieel woonachtig te zijn in Italië (residenza) en in het bezit te zijn van een geldig identiteitsdocument.

Ik wil mijn huisdier meenemen naar Italië?

A. De regelgeving m.b.t. het meenemen van huisdieren op reis binnen de EU en zónder commerciële doeleinden is sinds 1 oktober 2004 geharmoniseerd (Verordening 998/2003) en komt in het kort op het volgende neer.

Voor wat betreft honden, katten en fretten geldt dat men in het bezit moet zijn van:

- een EU-paspoort (Besluit 2003/803/EC) afgegeven door een erkende veterinair
- een geldige antirabiësvaccinatie (vermeld op het EU-paspoort)
- identificatie door een microchip of helder leesbare tatoeage (mits deze laatste is aangebracht vóór 3 juli 2011)

Honden en katten jonger dan 3 maanden die niet zijn ingeënt tegen rabiës worden in Italië niet toegelaten!

Voor wat betreft de invoer van andere huisdieren dan bovengenoemde en de invoer van huisdieren vanuit derde landen adviseren wij nader contact op te nemen met deze Ambassade of de website van het Italiaanse Ministerie van Gezondheid te raadplegen : http://www.salute.gov.it/caniGatti/paginaInternaMenuCani.jsp?id=219&menu=viaggiare .

Voor meer informatie kan men terecht op de website van de EU: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_intra_en.htm