Nederlandse ambassade in Rome, Italië

Paspoorten en ID-bewijzen

Informatie over paspoortaanvraag in Italië

Inleiding

Vanaf 21 september 2009 worden bij de aanvraag van een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart (NIK) van iedereen die twaalf jaar of ouder is, vingerafdrukken afgenomen met als doel misbruik van reisdocumenten zoveel mogelijk tegen te gaan. Het opnemen van vingerafdrukken is verplicht. Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk. Door de baliemedewerkers worden vier vingerafdrukken elektronisch opgenomen, die worden opgeslagen in de reisdocumentenadministratie. Twee vingerafdrukken worden ook opgeslagen in de chip van het reisdocument.

Aanvraag reisdocument
Als u een nieuw paspoort aanvraagt, heeft u in ieder geval nodig:

  • uw geldige en/of verlopen Nederlands(e) reisdocument(en);
  • Italiaanse identiteitskaart of  “attestazione di soggiorno permanente per i cittadini appartenenti all’unione Europea” of een verklaring van woonplaats;
  • twee recente of goedgelijkende pasfoto’s die voldoen aan de gestelde eisen;
  • contant geld, of op de ambassade in Rome uw pinpas, om te betalen.

U kunt de consulaire afdeling telefonisch benaderen voor verdere informatie. Voor het aanvragen van paspoorten, consulaire verklaringen en voor overige consulaire dienstverlening: maak een afspraak te maken via ons afsprakensysteem.

Afhalen reisdocument

Bij het ophalen van uw nieuwe reisdocument kan de chip uitgelezen worden. In dat geval zullen de vingerafdrukken die in de chip zijn opgeslagen worden gecontroleerd. Zo wordt vastgesteld of uw vingerafdrukken overeenkomen met de vingerafdrukken die in de chip zijn opgeslagen.

Kinderen

Kinderen worden vanaf 26 juni 2012 niet meer bijgeschreven in het paspoort van de ouder(s). Zij moeten dan hun eigen reisdocument hebben. Alle bijschrijvingen in het paspoort van ouders zijn vanaf 26 juni 2012 niet meer geldig. Het paspoort van de ouder zelf blijft geldig tot aan de in het paspoort vermelde geldigheidsduur: de ouder kan er zelf gewoon mee blijven reizen. Raadpleeg voor meer informatie de in de rechterkolom beschikbare folder 'Afschaffing kinderbijschrijvingen'. Bij het aanvragen van een paspoort moet een kind persoonlijk verschijnen samen met de ouder(s), vanwege het vaststellen van de identiteit. Er dient een originele geboorteakte meertalig model met vermelding van de namen van beide ouders (“un’estratto dell' atto di nascita con le generalità dei genitori, plurilingua”) meegenomen te worden. De ouder(s) van een minderjarig kind moet(en) toestemming geven voor de afgifte van een paspoort. Hiervoor dienen zij hun eigen paspoort of identiteitskaart over te leggen. Als het de eerste paspoort aanvraag betreft, dienen de ouders die op het moment van geboorte niet gehuwd waren, elk een verklaring van burgerlijke staat te tonen. Waren zij wel gehuwd, dan volstaat een huwelijksakte. Ook is één recente pasfoto (zie www.paspoortinformatie.nl) van het kind nodig.

Pasfoto's
Sinds augustus 2006 zijn de fotovereisten voor Nederlandse reisdocumenten aangescherpt. Bij de Ambassade te Rome kunnen pasfoto’s gemaakt worden in een fotocabine van een extern bedrijf.

Meer informatie
Kinderen vanaf 12 jaar kunnen zonder toestemming van de ouders een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de ambassade in Rome, het consulaat-generaal in Milaan en op de websites van de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden: www.minbuza.nl en www.paspoortinformatie.nl
In beginsel staat het u als niet ingezeten Nederlander vrij om bij elke Nederlandse ambassade in de wereld een reisdocument aan te vragen. De lijst met de locaties in de wereld is te vinden op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken