Nederlandse ambassade in Rome, Italië

Trouwen

Trouwen in Italië

Om als Nederlander woonachtig in Nederland in het huwelijk te kunnen treden in Italië moeten de volgende recente (niet ouder dan zes maanden), originele documenten worden overgelegd:

  • Geboorteakte (meertalig model, met vermelding van de namen van de ouders);
  • Verklaring van huwelijksbevoegdheid (meertalig model) uit de Nederlandse gemeente waar u bent ingeschreven.

Het is niet noodzakelijk een door één van de Nederlandse vertegenwoordigingen in Italië opgemaakte “nulla osta” te overleggen. Bij sommige Italiaanse gemeenten is dit niet bekend. Indien dit het geval is bij de gemeente waar u wilt trouwen, dan kunt u de op deze website geplaatste consulaire verklaring in kleur printen en samen met de Nederlandse meertalige documenten overleggen. In deze verklaring wordt verwezen naar het Verdrag van München van 5 september 1980, waar in artikel 10 is vermeld dat de door de Nederlandse ambtenaren van burgerlijke stand opgemaakte meertalige huwelijksbevoegdheidsverklaringen voldoende zijn.

Nog enkele aandachtspunten:

  • In de Italiaanse wetgeving is vermeld dat vrouwen die eerder gehuwd zijn geweest pas 300 dagen na de definitieve uitspraak van de scheiding wederom kunnen trouwen. De datum van scheiding wordt niet vermeld op de verklaring van huwelijksbevoegdheid, daarom zult u aanvullende documenten moeten overleggen (neemt u contact op met de consulaire afdeling van ambassade Rome of consulaat-generaal Milaan).
  •  Mocht u in een ander land dan Nederland geboren zijn, zult u moeten nagaan of een door dat land afgegeven geboorteakte zonder meer wordt geaccepteerd.
  • Voor eventuele overige vragen met betrekking tot de huwelijkssluiting evenals de verdere formaliteiten kunt u terecht bij de Italiaanse gemeente waar het huwelijk zal plaatsvinden (reserveren datum, getuigen (max. 1 getuige per partner), eventuele tolk, verschuldigd bedrag etc.). Overigens is ondertrouw niet noodzakelijk voor een huwelijk in Italië tussen twee Nederlanders die niet in Italië wonen;
  •  Een in Italië rechtsgeldig gesloten huwelijk, vastgelegd in een Italiaanse akte, wordt zonder meer in Nederland erkend;
  • Evenals in Nederland kan men in Italië kiezen tussen een huwelijk in gemeenschap van goederen (“la comunione dei beni”) of op huwelijkse voorwaarden (“la separazione dei beni”). Indien u voor de laatste optie kiest, kunt u de voorwaarden door een notaris in Nederland laten opstellen, en het document vervolgens meenemen naar de gemeente waar u gaat trouwen;
  • Het is niet nodig de ambassade in Rome of het consulaat-generaal in Milaan op de hoogte te stellen van uw voornemen tot het trouwen in Italië.